Az ellátás igénybevételének módja


Intézményben nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásbeli kérelmére, indítványára történik.

Amennyiben az ellátást igénylő cselekvésképtelen, a kérelmet, indítványt a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő.


A kérelmet, melyet honlapunkról letölthet az intézményvezetőhöz kell benyújtani.

Az kérelem alapján az intézményvezető és a mentálhigiénés szakember végzi el az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A döntéséről a vezető értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.

Elutasítás esetén az értesítés, írásban történik. Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes  képviselője az intézményvezető döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt.


Kérelem elbírálása, soron kívüli elhelyezés:

Az intézményvezető az ellátásra vonatkozó igények alapján, az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről.(Sztv.94/c §.)

Soron kívüli elhelyezés is kezdeményezhető. Ebben az esetbe intézményvezető dönt a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény indokoltságáról, továbbá – több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény esetén – az igények teljesítésének sorrendjéről.

Soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, ha az ellátást kérő (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 15.§-16.§:

- önmaga ellátására nem képes, és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, továbbá ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg,

- soron kívüli elhelyezése a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint indokolt,

- szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé,

- kapcsolata a vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti.


A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet.

Ha valamennyi soron kívüli elhelyezési igény nem teljesíthető, az intézményvezető haladéktalanul intézkedik az előgondozás lefolytatásáról, majd dönt a jogosultak elhelyezési sorrendjéről.

Nem teljesíthető soron kívüli elhelyezési igény azon igénybe vevő férőhelyére, aki a férőhely elfoglalásának időpontjáról már értesítést kapott.

Soron kívüli elhelyezést az intézményben rendelkezésre álló férőhelyeken felül is lehet biztosítani, figyelemmel az Szt. 92/K. § (5) bekezdésében megállapított korlátra.

Az intézményi férőhely elfoglalásáról az ellátást igénybe vevőt telefonon értesítjük.
Az otthonba érkezéskor lakónkat a vezető nővér, valamint a mentálhigiénés munkatárs fogadja, szakképzett team segíti az új körülmények megszokását a beilleszkedést. 

 

 

 

 

Elérhetőségeink


  • 6411 Zsana, Új utca 61.
    mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
    honlap: szoci.zsana.hu
    Telefon: 77/590-010

 


  •  

 

   
 

 

 

 

Minden jog fenntartva! © 2014 - Nyugalom Idősek Otthona