Térítési díjak

Tisztelt Kérelmező!

Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelettel módosította, a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet.

Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) és (2) bekezdésében, 117/C.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelte el:

A szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet 26. §-a a következő (2)-(4) bekezdéssel egészül ki:

(2) Az Idősek Otthonában a férőhelyek belépési hozzájárulás megfizetése esetén tölthetők be.

(3) A belépési hozzájárulás összege:
a)  egyágyas szoba esetén 2.000.000,- forint/fő
b) kétágyas szoba esetén 1.000.000,- forint/fő
c) háromágyas szoba esetén 700.000,- forint/fő

(4) A (3) bekezdésben meghatározott belépési hozzájárulás megfizetése alól mentesül az az ellátást igénylő
a) aki legalább 5 éve lakcímnyilvántartás szerinti zsanai állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik, vagy
b) akinek a Képviselő-testület az a) pontban meghatározott feltétel alól felmentést ad,  különös tekintettel:
ba) aki zsanai állandó bejelentett lakcímmel rendelkező személy Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója,  
bb) aki Zsanán életvitelszerűen egyedül él, és önmaga ellátására saját erőből nem képes.

A belépési hozzájárulást az intézménybe költözéskor egyszer kell megfizetni.

Ha az ellátás, az intézménybe történő beköltözést követő három éven belül megszűnik, a belépési hozzájárulás időarányos részét vissza kell fizetni az ellátottnak vagy örökösének, illetve - ha a belépési hozzájárulás megfizetését más személy vállalta - e személynek vagy örökösének.

A belépési hozzájárulás a fenntartó a szociális intézményei működtetésére, fejlesztésére fordítja.

A szobáink apartman jellegűek, saját vizesblokk (fürdő, illemhely,) valamint konyhapulttal felszereltek, az intézmény akadálymentes.

A belépési hozzájárulás befizetése nem befolyásolja a havonta megfizetendő intézményi térítési díj összegét, mely 2019.03.01. napjától intézményünkben 122.100. Ft/hó 4070 Ft/nap.

 

 

 

 

 


Elérhetőségeink


  • 6411 Zsana, Új utca 61.
    mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
    honlap: szoci.zsana.hu
    Telefon: 77/590-010

 


  •  

 

   
 

 

 

 

Minden jog fenntartva! © 2014 - Nyugalom Idősek Otthona